Wybór gospodarza

konkurs

Zapraszamy kluby, stowarzyszenia i innych chętnych do organizacji KONgresu 2019 do przesyłania swoich kandydatur.

1. Kandydatem na Gospodarza może zostać organizacja, firma lub instytucja posiadająca podmiotowość prawną.

2. Zgłoszenia należy przesyłań najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku na adres mailowy fantastyka@zamek.wroclaw.pl

3. W zgłoszeniu należy zawrzeć:
– proponowany termin KONgresu,
– informacje o podmiocie zgłaszającym chęć zostania Gospodarzem,
– manifest programowy,
– zapowiadaną lokalizację i udogodnienia dla uczestników
oraz inne informacje ważne w ocenie kandydatury.

4. Kandydatury zostaną ocenione przez Kapitułę Kongresu na podstawie zaplecza organizacyjnego i personalnego oraz zdolności do organizacji KONgresu. Pod uwagę wzięta zostanie również wartość merytoryczna propozycji programowych zawartych w manifeście.

5. Kapituła dokonuje wyboru kolejnego Gospodarza przedostatniego dnia KONgresu, na którym odbywa się wybór. Podmiot wybrany na Gospodarza dokonuje prezentacji swojej oferty oraz manifestu programowego na KONgresie, na którym został wybrany.

6. Do zadań Gospodarza KONgresu, realizowanych we współpracy z Kapitułą KONgresu oraz ZSFP, należy:
a) zapewnienie miejsca odbywania się imprezy właściwego dla realizacji zadań KONgresu,
b) przygotowanie programu imprezy,
c) zaproponowanie opcji noclegowych dla uczestników,
d) właściwa promocja imprezy,
e) umożliwienie ogłoszenia wyników wyboru i prezentacji kolejnego Gospodarza imprezy,
f) stworzenie możliwości uczestniczenia w imprezie jak największej liczbie organizatorów imprez fanowskich, co nie wyklucza odgórnego ograniczenia liczby jej uczestników z uwagi na uwarunkowania logistyczne,
g) wydanie i dystrybucja publikacji KONgresowej,
h) przeprowadzenie w ramach programu KONgresu Rady Fandomu,
i) wyznaczenia przedstawiciela w Kapitule.

 

 

Więcej informacji o konkursie znajdziecie w Regulaminie wyboru gospodarza KONgresu