2024 – Gniezno

KON_gres w Gnieźnie obfitował w arcyciekawe panele dyskusyjne oraz równie zajmujące dyskusje pozapanelowe na korytarzach Miejskiego Ośrodka Kultury i w świetnie wyposażonym chillroomie. Uczestnicy skorzystać mogli z ponad 40 punktów programu związanych z różnymi zagadnieniami, przydatnymi przy okazji organizacji konwentów. Prelekcje i dyskusje dotyczyły więc wyzwań związanych z zarządzaniem zespołem, technologii wirtualnych czy współpracy w wystawcami. Wiele miejsca poświęcono także tematyce wolontariatu oraz przekazywaniu wiedzy i doświadczeń kolejnym pokoleniom organizatorów. Lokalnym akcentem programowym były panele, podczas których swoimi doświadczeniami z przybyłymi do Pierwszej Stolicy dzielili się przedstawiciele i przedstawicielki gnieźnieńskiej Książnicy, MOK-u, czerniejewskiej biblioteki czy Latarnii na Wenei.