PUBLIKACJA

Kolejnym edycjom KONgresu towarzyszą zazwyczaj publikacje składające się z artykułów dotyczących poruszanej na naszych spotkaniach tematyki. Poświęcone są różnorodnym aspektom organizacji fanowskich wydarzeń kulturalnych: konwentów, festiwali fantastyki, imprez poświęconych fantastyce, popkulturze, literaturze, mandze i anime, grom i wszystkim, co pomiędzy i obok. Za szczególnie cenne uznajemy zawsze teksty związane z głównym tematem danego KONgresu. Redakcja jest jednak otwarta na artykuły niezwiązane z KONgresową tematyką.

Na przykład dotykające takich kwestii jak:

 • specyfika polskich imprez fantastycznych,
 • aspekty formalne organizacji konwentów,
 • kwestie prawne i administracyjne,
 • opracowywanie regulaminu imprezy i jej poszczególnych atrakcji,
 • budżet i finansowanie, konwentowa rachunkowość,
 • kwestie logistyczne,
 • lokalizacja – organizacja imprez targowych, terenowych i innych; wybór lokalizacji, wynajem i kwestie prawne z nim związane,
 • konwent jako impreza masowa,
 • konwent jako forma reprezentowania środowisk fantastycznych,
 • reklama i PR, budowanie marki konwentu,
 • współpraca z mediami branżowymi i niebranżowymi,
 • konwenty w mediach społecznościowych – przed imprezą, w trakcie i po,
 • oprawa graficzna wydarzenia,
 • przygotowywanie materiałów do druku,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi – dofinansowania, granty, patronaty, współpraca z organami samorządowymi,
 • pozyskiwanie sponsorów,
 • wystawcy – organizacja przestrzeni handlowej, umowy, kontakt z przedstawicielami firm,
 • odpowiedzialność organizatorów,
 • zarządzanie zespołem i wolontariuszami,
 • relacja organizatorów i uczestników imprez,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • kwestie związane z równością i bezpieczeństwem na konwencie,
 • współpraca między imprezami,
 • uczenie się na cudzych błędach organizacyjnych,
 • polskie imprezy na tle zagranicznych,
 • otwieranie się na zewnątrz – atrakcje anglojęzyczne, zapraszanie gości zagranicznych, promocja poza Polską,
 • konstruowanie programu imprezy,
 • komunikacja z gośćmi,
 • organizacja specjalnych przestrzeni – gamesroom, wioski fanowskie, stoiska fanowskie, atrakcje dla dzieci,
 • organizacja dodatkowych atrakcji – konkursów cosplay, turniejów, wydarzeń na scenach i arenach,
 • interaktywne atrakcje na konwentach – grywalizacja, gry konwentowe, formy angażowania uczestnika w całą przestrzeń imprezy,
 • fandomowe zwyczaje i tradycje,
 • case studies.

Lista oczywiście nie wyczerpuje możliwych tematów. Chcesz napisać o czymś innym? Zapraszamy!

Jesteśmy otwarci zarówno na teksty dla początkujących organizatorów imprez, jak i artykuły poruszające wybrane tematy na wyższych stopniach zaawansowania. Szczególnie mile widziane są teksty specjalistyczne i eksperckie.

Wydawca zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów. Artykuły przeznaczone do publikacji przejdą przez proces redakcyjny. Nadsyłając tekst, autor wyraża zgodę na wykorzystanie tekstu w publikacji w formie papierowej i elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów i samych tekstów.