IDEA KON_GRESU

Konwenty i festiwale fantastyki znalazły się w takim miejscu, o jakim kilkanaście lat temu nie mogliśmy nawet pomarzyć. Trudno uwierzyć, że imprez na kilkaset osób odbywało się w roku kilka, a przekroczenie tysiąca uczestników zdawało się nieprawdopodobieństwem. Dziś po dwustu, trzystu uczestników zbiera się na imprezach o lokalnym charakterze. Fantastyka będzie nas porywać, inspirować i prowokować zawsze, dlatego też nie sposób orzec, czy konwenty dzisiejsze są dla uczestników bardziej interesujące, bogatsze w program czy wydarzenia towarzyszące, niż  konwenty w przeszłości. Dzięki inicjatywom takim jak KON_gres możemy jednak wspólnie uczynić je lepiej zorganizowanymi, wygodniejszymi dla uczestnika, oraz – last but not least – bezpieczniejszymi.

Paweł Ostrowski
Prezes Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski”

Jesteśmy twórcami kultury, tej oddolnej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom osób, o których często zapomina się w teatrach, muzeach i innych instytucjach. Organizujemy w całym kraju imprezy prowadzące najskuteczniejszą edukację kulturalną, promujemy setki młodych talentów i pokazujemy wzorce prospołecznego spędzania czasu. Tak często powtarzamy te hasła, że sami zaczynamy traktować je jak banały, zapominając, jak bardzo są prawdziwe. Tworzymy przestrzenie dla kultury, a mało jest środowisk, które robią to na taką skalę i tak skutecznie. Każdy nasz sukces jest też mostem zbudowanym dla innych, którzy w przyszłości będą chcieli zrobić własny konwent, festiwal czy dni zainteresowań. Raz zbudowane połączenie będzie służyło przez długi czas. Spotykamy się, by wymienić się doświadczeniami, by pokazać innym, jak te mosty buduje się u nas i dowiedzieć się, jak to się robi u nich, mając stale w głowie myśl, że sukces jednych to również korzyści dla pozostałych. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że tak jak sukces jednej imprezy ułatwia pracę organizatorom innych, tak porażki, szczególnie te spektakularne, odbijają się negatywnie na wszystkich. Świadomość tego faktu stała się główną ideą KON_gresu. Chcemy, by to spotkanie (oby cykliczne) było okazją do poznania się, wymiany doświadczeń i wspólnego podnoszenia poziomu umiejętności wszystkich uczestników, zarówno organizujących ogromne, jak i te najmniejsze imprezy fanowskie.

Maciej Kozieł

KON_gres jest dorocznym spotkaniem organizatorów fanowskich imprez – konwentów, festiwali, klubowych spotkań, LARPów terenowych itp. Każdego roku odbywa się w innym mieście pod kuratelą innej organizacji, każda edycja ma też temat przewodni, którego jest w programie nieco więcej niż w poprzednich i kolejnych latach. Wzorowany na anglojęzycznych SMOFconach, KON_gres ma za zadanie ułatwić aktywnym fanom dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, zdobywanie znajomości, poszerzanie kompetencji. Robi to z sukcesami od 2017 roku.