KAPITUŁA

Kapituła KON_gresu (dalej: Kapituła) jest ciałem kolegialnym wyznaczonym do współpracy z Gospodarzem. Do zadań Kapituły należy w szczególności:

 • wsparcie organizacyjne i merytoryczne Gospodarza KON_gresu,
 • wybór laureata Nagrody KON_gresu im. Marty Witkowskiej,
 • weryfikacja realizacji przez Gospodarza KON_gresu jego regulaminowych obowiązków,
 • promocja KON_gresu,
 • aktywne poszukiwanie organizatorów kolejnych KON_gresów.

W skład Kapituły wchodzą:

 1. pomysłodawcy KON_gresu lub osoby przez nich wyznaczone – 2 osoby,
 2. osoby wskazane przez ZSFP – 2 osoby,
 3. przedstawiciele Gospodarzy – 1 przedstawiciel Gospodarza nadchodzącego KON_gresu i 1 przedstawiciel Gospodarza minionego KON_gresu;
 4. inne osoby wskazane przez Kapitułę za zgodą ⅔ jej członków.
 • Aktualnie w skład Kapituły wchodzą:
 • Maciej Kozieł – pomysłodawca KONgresu, przedstawiciel organizatora kolejnej edycji
 • Maciej Pitala – pomysłodawca KONgresu
 • Magdalena Włochacz – przedstawicielka Związku Stowarzyszeń Fandom Polski
 • Julianna Grefkowicz – przedstawicielka Związku Stowarzyszeń Fandom Polski
 • Arkadiusz Kukawa – przedstawiciel organizatora minionej edycji