KAPITUŁA

Kapituła KONgresu jest ciałem kolegialnym wyznaczonym do  wyboru i współpracy z Gospodarzem. Do zadań Kapituły należy w szczególności: wsparcie finansowe, organizacyjne i merytoryczne dla Gospodarza KONgresu i kontrola wypełniania przez niego jego obowiązków oraz merytoryczna i redakcyjna opieka nad publikacją KONgresową.

W skład Kapituły wchodzą:
a) Maciej Kozieł i Maciej Pitala jako pomysłodawcy KONgresu albo osoby przez nich
wyznaczone,
b) dwie osoby wyznaczone przez ZSFP,
c) przedstawiciel Gospodarza

Aktualnie w skład Kapituły wchodzą:

Maciej Kozieł – pomysłodawca KONgresu

Maciej Pitala – pomysłodawca KONgresu

Magdalena Włochacz – przedstawicielka Związku Stowarzyszeń Fandom Polski

Julianna Grefkowicz – przedstawicielka Związku Stowarzyszeń Fandom Polski

Arkadiusz Kukawa – przedstawiciel organizatora kolejnej edycji