Nagroda KONgresu

Nagroda Kapituły KONgresu przyznawana jest corocznie najbardziej zasłużonym postaciom środowiska organizatorów imprez fanowskich.

Dotychczasowi Nagrodzeni:

2024 – Magdalena Stawniak – za promocję wspaniałego i przebogatego Fandomu Star Wars wśród polskich fanów i fanek fantastyki oraz niezwykłą otwartość na współpracę z małymi i dużymi inicjatywami fanowskimi

2023 – Arkadiusz Grzeszczak – za całokształt twórczości

2022 – Bartek Biedrzycki – za pasję w krzewieniu fantastyki w Polsce i poza jej granicami

2021 – Marcel Mroczek za fandomową pracę u podstaw przy organizacji Pałacowego Uniwersytetu Fantastycznego

i Śląski Klub Fantastyki za wieloletnie wsparcie dla innych klubów oraz całego fandomu

2020 – Piotr Derkacz – z okazji 20-lecia Festiwalu Fantastyki Pyrkon

2019 – Anna Deręgowska-Watza – za zaangażowanie w organizację konwentów (m.in. jako rzecznik Polconu 2015) oraz pomoc w kształceniu organizatorów

2018 – Michał Karzyński – za wieloletnią koordynację prac zespołu, który stworzył pierwszy w Polsce festiwal fantastyki o skali i randze europejskiej.

2017 – Klaudia Heintze –  za jej wielki wkład w rozwój środowiska twórców imprez fanowskich oraz organizację jubileuszowego Polconu 2015.